Geçici vergi beyannamesi düzenlenirken hangi istisna ve indirimler dikkate alınacaktır?

Mükellefler geçici vergiye tabi kazançların tespitinde, söz konusu kazançlarını yıllık beyanname ile beyan etmeleri halinde yararlanabilecekleri tüm indirim ve istisnaları dikkate alabileceklerdir. İndirim ve istisnalardan yararlanma durumu belirli şartlara bağlanmış ise, bu şartların yerine getirilip getirilmediği ilgili geçici vergi döneminin son günündeki duruma göre belirlenecektir.

Tümünü Görüntüle

Whatsapp Destek

Birben Muhasebe

Merhaba

Birben Muhasebe olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?