Kamuya olan borçların yapılandırılması kanunu kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda, kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi.

Tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma kapsamına alınıyor.

Ödenecek taksitlerin süreleri birer ay uzatılacak

Depreme yönelik düzenlemelerin de eklendiği yasa ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkiler dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların ve ödenecek taksitlerin süreleri birer ay uzatılacak

Yasa teklifine eklenen yeni bir madde ile 2022 yılı için de matrah artırımı getirildi. 2022 yılı için yüzde 25 oranından az olmamak üzere matrah artırımı yapılabilecek.

2022 yılı için matrah artırımı

2022 yılı için matrah artırımında bulunan gelir vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutanlar için 105 bin liradan, bilanço esasına göre defter tutanlar ile serbeste meslek erbabı için 200 bin liradan, kurumlar vergisi mükellefleri için 500 bin liradan az olamayacak.